Spooktocht Usquert 2023

Noorden van Groningen

 oktober 2023

 

Dit jaar kan jij weer een plaatsje bemachtigen voor de spooktocht op zaterdag 14 oktober 2023 in Usquert. Afgelopen 15 oktober 2022 is dit een leuk succes geweest. Om op de hoogte te blijven van de exacte tijden kun je het beste na de zomervakantie deze website in de gaten houden maar je kan natuurlijk ook onze facebookpagina gaan volgen zodat berichten vanzelf op je starpagina verschijnen... link ook onderaan de pagina.

 

Ook vragen we voor oktober 2023 gemotiveerde vijwilligers (zie link).

 

 

 

Ze liggen allen al eeuwen in de wouden van Usquert te sluimeren en wachten altijd ongeduldig af tot er weer een naieve wandelaar de moed oppakt om het bos te betreden. Het volksverhaal gaat dat Liudger tijdens de Kerstening in de 8ste eeuw de Heidense Bernlef van zijn blindheid genas om hem te bekeren tot het Christendom. Dat vond plaats in Helwerd op een van de vele Wierden een paar honderd meter van de toen bestaande kapel op de Wierde die nu Usquert heet. Bernlef was zeer dankbaar voor het wonder  en zag letterlijk en figuurlijk 'het Licht'. Maar magie komt uiteraard altijd met een prijs. Sinds die dag in 787 begonnen de verhalen de kop op te steken over duivelarij rond de Wierden... een demon zou het gebied onveilig maken en bomen zouden onnatuurlijk snel bossen vormen die steeds ondoordringbaarder werden, de kapel zou zijn veranderd in een Poort van vuur... de Hellenpoort. Toen begonnen mensen op mysterieuze wijze te verdwijnen als zij alleen het groeiende bos hadden betreden. 16 dappere Ridders zijn zwaar bewapend en door het Kruis gezegend de bossen ingetrokken om een einde te maken van het Kwaad dat er huiste... ze zijn nooit weer teruggekeerd en bijna niemand heeft ooit het bos alleen meer durven te betreden. Toch spreekt folklore over de afgelopen 12 eeuwen nog van talloze mysterieuze verdwijningen. Sommigen van de vermisten werden naar horen zeggen nog wel eens waargenomen, maar zijn nooit teruggevonden noch levend noch dood. Men hoorde soms nog een nachtelijk fluistering: "unigentus sepelivi, quo ultimus eques reliquerat tumulatus", wat zoiets betekend als: "Ik begroef de ondoden, waar de laatste ridder het graf had verlaten". Niemand wist exact wat het betekende maar het is wel waar Usquert haar naam aan te danken heeft, alle beginletters van deze al eeuwen herhaalde woorden heeft men samengevoegd en daarmee de naam toegekend aan die plek des onheils. 

 

Nu in de moderne wereld denken wij de formule gevonden te hebben om op specifieke wijze door het bos te glippen om de entiteiten die zich manifesteren te kunnen aanschouwen. Als jij durft mee te gaan wees dan getuige van een waar ritueel offer in een bezeten kasteel, gebouwd om de poort naar de hel, waarin tientallen dode ridders vastzitten als slaven onder diepe vrees voor hun gehoornde heerser. Of misschien zie je de ophanging aan een galg door de Dood zelf, in stukken gezaagd door bloeddorstige psychopaten, duivelse demonen die maar wat graag onder je huid willen kruipen om je ziel te bemachtigen, doden die uit hun graven verrijzen om alles dat leeft naar de andere zijde te lokken en hybriden die maar op een ding uit zijn... algehele eliminatie!!! Wij weten niet welke entiteiten zich zullen manifesteren en welke niet. Wellicht dat een nachtelijke sceance meer duidelijkheid kan geven over het aanwezige gespuis.

 

Een tocht die je niet snel vergeten zal en waar de entiteiten je in je slaap nog lang trachten lastig te vallen. Lach maar nu je nog kan... 

Hoop maar dat je niet verdwaald of verstrikt raakt in duivels geconstrueerde netwerken en op de 'gebaande' paden kan blijven om uit het bos te ontsnappen.

 

Als je er ooit uit komt...