Spooktocht Usquert 2022

Algemene voorwaarden

en spelregels

 

 1. Deelneming aan de tocht geschied geheel op eigen risico van de deelnemer of diens begeleider. De Organistie Spooktocht Usquert (OSU) kan niet aansprakelijk gehouden worden voor geleden schade wegens opgelopen besmetting(en) of enig opgedaan letsel.

 2. OSU behoudt zich het recht voor om starttijden aan te passen of zelfs de spooktocht af te gelasten c.q. uit te stellen naar een van de opvolgende weken in geval van externe of interne buitengewone omstandigheden. Restitutie is mogelijk indien ingeschrevene niet kan deelnemen op het nieuw aangewezen tijdstip.

 3. Geen restitutie vind plaats bij door OSU ter plaatse ontzegde toegang of verwijdering uit de tocht en het niet verschijnen van een deelnemer of door latere opkomst, zodanig dat geen ander tijdstip meer kan worden toegewezen.

 4. OSU behoudt zich het recht voor om toegang tot de tocht te ontzeggen (of uit de tocht te verwijderen) op basis van uiterlijke waarneming bij deelnemers die wanordelijk gedrag vertonen of mogelijk onder invloed verkeren. OSU interpreteert, schat de mate hiervan in en beslist.

 5. Schade, waarvan niet anders geconcludeerd kan worden dan dat ze niet bij ongeluk of toeval maar opzettelijk veroorzaakt is door een of meerdere deelnemers, aan goederen van OSU zal op de aansprakelijkgestelde(n) worden verhaald.

 6. Elk individueel persoon die 8 jaar is of jonger zal deelnemen onder begeleiding van minimaal 1 volwassen persoon met een minimum aantoonbare leeftijd van 18. Minimaal 1 volwassen begeleider op twee deelnemers die 14 jaar zijn of jonger, een 7 en 12-jarige deelnemer kunnen dus door 1 volwassene begeleid worden. Daar een persoon pas handelingsbekwaam geacht wordt vanaf 18-jarige leeftijd gaat OSU er van uit dat inschrijving door personen vanaf 15 jaar met toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers is gedaan.

 7. Als deelnemer aan de Spooktocht Usquert geef je toestemming dat door OSU opgenomen beeld- en geluidsmateriaal tijdens het evenement ongecensureerd gepubliceerd mag worden. Bezwaar hier tegen moet aan OSU kenbaar worden gemaakt op het moment van (online) inschrijven.

 8. Het is zeer onwenselijk de 'spoken' van de spooktocht te belemmeren tijdens hun 'haunting'. Trek niet aan maskers of kledij met het doel te 'ontmaskeren'. Blijf ook van alle 'props en gimmicks' af en laat afzettingen of bewijzering achter in originele staat. Het lijkt grappig een en ander te veranderen maar dit kan verregaande logistieke gebreken toebrengen aan het verloop van de tocht en de beleving van latere deelnemers negatief beinvloeden. Blijf binnen de aangegeven paden en afzettingen.

 9. Tijdens de tocht is het eigen gebruik van een of meerdere lichtbronnen door deelnemers afgeraden anders dan bij calamiteiten. Ook hier beinvloed je er de ervaring van andere deelnemers mee. Het staat een deelnemer vrij om foto, video of audio opnamen te maken mits deze zeker weet dat geen gebruik word gemaakt van een flitser of andere meegenomen lichtbron. OSU geeft uitdrukkelijk geen toestemming aan deelnemer om deze gemaakte opname(n) te publiceren voor commercieele doeleinden.

 10. Wees sportief en volg de aanwijzingen op die gegeven worden door leden van OSU. Bij calamiteiten kan OSU er voor kiezen de gehele tocht tijdelijk stil te leggen, deelnemers blijven dan waar ze op dat moment zijn tot het nieuwe startsein of instructie gegeven is.

 11. OSU raad een ieder af de tocht te lopen die niet goed ter been is of zwanger, hartklachten heeft en enig fysiek of mentaal ongemak kan ondervinden bij het lopen in een donker bos met ongelijke ondergrond, lopen door smalle en lage doorgangen, lopen op hoogten boven grond of water en tijdelijk vaststaan met je groep in kleine ruimten.

 12. Deze tijd van het jaar kan het weer koud, nat of winderig zijn. De ondergrond en de omgeving zullen niet schoon en droog zijn, denk hieraan bij het kleden voor de spooktocht. Verder is het verplicht veel plezier aan dit spookfestijn te beleven.