Algemene voorwaarden

en spelregels

 

 1. Risico. Deelneming aan de tocht geschied geheel op eigen risico van de deelnemer of diens wettelijk vertegenwoordiger. De Organistie Spooktocht Usquert (OSU) kan niet zonder meer aansprakelijk gehouden worden voor geleden schade of enig opgedaan letsel.

 2. Verantwoordelijkheid. Bij degene die een inschrijving heeft gedaan voor meerdere personen ligt de verantwoording een ieder op de hoogte te stellen van deze voorwaarden zodat ook zij de spelregels in acht kunnen nemen.

 3. Aflasting. OSU behoudt zich het recht voor om starttijden aan te passen of zelfs de spooktocht af te gelasten en/of uit te stellen naar een van de opvolgende weken in geval van externe of interne buitengewone omstandigheden. Wel gebeurd dit met opgaaf van reden(en), wij willen graag net als geesten transparant zijn.

 4. Restitutie. Restitutie van het volledige bedrag is in de volgende 2 situatie’s van toepassing: 1: Als de spooktocht definitief wordt afgelast, daar hoeft geen actie voor ondernomen te worden, het volledige bedrag wordt teruggestort, of 2: indien jij  niet in staat bent om (na opschorting van de tocht) de daarop aangeboden alternatieve datum de spooktocht alsnog te bezoeken… onder voorwaarde dat je ons dit te kennen geeft minimaal 48 uur voor jouw doorgegeven starttijd op de nieuw vastgestelde datum via contact@spooktochtusquert.nl. In het tweede geval kan jij 1, enkele of alle tickets van jouw bestelling annuleren.

 5. Verwijdering. OSU behoudt zich het recht voor om een individu de toegang tot de tocht te ontzeggen (of uit de tocht te verwijderen) op basis van uiterlijke waarneming bij deelnemers die wanordelijk gedrag vertonen of mogelijk onder invloed verkeren. OSU interpreteert, schat de mate hiervan in en beslist.

 6. Vernieling. Schade, waarvan niet anders geconcludeerd kan worden dan dat ze niet bij ongeluk of toeval maar opzettelijk veroorzaakt is door een of meerdere deelnemers, aan goederen van OSU zal op de aansprakelijkgestelde(n) worden verhaald.

 7. Groepsverdeling. Een groep bestaat uit maximaal 6 personen. OSU neemt het recht deze grootte aan te passen indien zij dit noodzakelijk acht. Ook kan het zijn dat jij alsnog onder een ander groepsnummer wordt ingedeeld als in jouw en het volgende groepje 3 of minder dan 3 personen staan ingeschreven. Vertraging is dan 5 tot maximaal 15 minuten.

 8. Begeleiding. Elke groep waarin 1 of meerdere personen zijn ingeschreven die 11 jaar zijn of jonger zal deelnemen onder begeleiding van minimaal 1 volwassen persoon van 18+ door u zelf aangesteld.

 9. Privacy. Als deelnemer aan de Spooktocht Usquert geef je toestemming dat door OSU opgenomen beeld- en geluidsmateriaal tijdens het evenement ongecensureerd gepubliceerd mag worden op onze diverse social media platforms en website. Bezwaar hier tegen moet aan OSU kenbaar worden gemaakt op het moment van (online) inschrijven.

 10. Spelregels. Het is zeer onwenselijk de 'spoken' van de spooktocht te belemmeren tijdens hun 'haunting'. Trek niet aan maskers of kledij met het doel te 'ontmaskeren'. Blijf ook van alle 'props en gimmicks' af en laat afzettingen of bewijzering achter in originele staat. Het niet naleven hiervan kan de beleving van latere deelnemers negatief beinvloeden. Blijf binnen de aangegeven paden en afzettingen.

 11. Verlichting. Tijdens de tocht is het eigen gebruik van een of meerdere lichtbronnen door deelnemers afgeraden anders dan bij calamiteiten. Ook hier beinvloed je er de ervaring van andere deelnemers mee. De kans bestaat dat 'spoken' afhaken en je groep voorbij laat lopen zonder hun act uit te voeren als je toch met een lichtbron loopt te zwaaien.

 12. Audio-video. Het staat een deelnemer vrij om foto, video of audio opnamen te maken mits deze zeker weet dat geen gebruik word gemaakt van een flitser of andere meegenomen lichtbron. OSU geeft uitdrukkelijk geen toestemming aan deelnemer om deze gemaakte opname(n) te publiceren voor commercieele doeleinden.

 13. Beschikbaarheid. De beschikbaarheid van plaatsen voor de tocht zijn inzichtelijk bij de online ticket verkoop. Er kunnen niet meer tickets worden verkocht dan aangeboden dus van dubbele boekingen zal geen sprake zijn.

 14. Aanwijzingen. Wees sportief en volg de aanwijzingen op die gegeven worden door leden van OSU. Bij calamiteiten kan OSU er voor kiezen de gehele tocht tijdelijk stil te leggen, deelnemers blijven dan waar ze op dat moment zijn tot het nieuwe startsein of instructie gegeven is.

 15. Conditie. OSU raad een ieder af de tocht te lopen die niet goed ter been is of zwanger, hart- of rugklachten heeft en enig fysiek of mentaal ongemak kan ondervinden bij het lopen in een donkere omgeving met ongelijke ondergrond, lopen of kruipen door smalle en lage doorgangen, lopen op of klimmen naar hoogten boven grond of water, stroboscopische en andere lichteffecten en tijdelijk vaststaan met je groep in kleine ruimten.

 16. Tweede ronde. Indien de mogelijkheid zich voordoet dat 1 of meer personen uit een groep nogmaals de tocht kunnen lopen dan is er geen keuze bij welke groep met nog ruimte men ingedeeld zal worden. Uiterste voorwaarde voor een tweede ronde is het niet verklappen aan de groep wat er te wachten staat. Als ‘spoken’ dit opmerken wordt de persoon in kwestie direct uit de tocht gehaald.

 17. Tip. Deze tijd van het jaar kan het weer koud, nat of winderig zijn. De ondergrond en de omgeving zullen niet schoon en droog zijn, denk hieraan bij het kleden voor de spooktocht. Verder is het verplicht veel plezier aan dit spookfestijn te beleven.

 

 

Laatste aanpassing aan voorwaarden 19 november 2023