Het verhaal…

 

Ze liggen allen al eeuwen in de wouden van Usquert te sluimeren en wachten altijd ongeduldig af tot er weer een naieve wandelaar de moed oppakt om het bos te betreden. Het volksverhaal gaat dat Liudger tijdens de Kerstening in de 8ste eeuw de Heidense Bernlef van zijn blindheid genas om hem te bekeren tot het Christendom. Dat vond plaats in Helwerd op een van de vele Wierden een paar honderd meter van de toen bestaande kapel op de Wierde die nu Usquert heet. Bernlef was zeer dankbaar voor het wonder  en zag letterlijk en figuurlijk 'het Licht'. Maar magie komt uiteraard altijd met een prijs. Sinds die dag in 787 begonnen de verhalen de kop op te steken over duivelarij rond de Wierden... een demon zou het gebied onveilig maken en bomen zouden onnatuurlijk snel bossen vormen die steeds ondoordringbaarder werden, de kapel zou zijn veranderd in een Poort van vuur... de Hellenpoort. Toen begonnen mensen op mysterieuze wijze te verdwijnen als zij alleen het groeiende bos hadden betreden. Een groep dappere Ridders is toen zwaar bewapend en door het Kruis gezegend de bossen ingetrokken om een einde te maken aan het Kwaad dat er huiste... ze zijn nooit weer teruggekeerd en bijna niemand heeft ooit het bos alleen meer durven te betreden.

 

Vervan

Toch spreekt folklore over de afgelopen 12 eeuwen nog van talloze mysterieuze verdwijningen. Sommigen van de vermisten werden naar horen zeggen nog wel eens waargenomen, maar zijn nooit terug gehaald noch levend noch dood. Men hoorde soms nog een nachtelijk fluistering: "unigentus sepelivi, quo ultimus eques reliquerat tumulatus", wat zoiets betekend als: "Ik begroef de ondoden, waar de laatste ridder het graf had verlaten". Niemand wist exact wat het betekende maar het is wel waar Usquert haar naam aan te danken heeft, alle beginletters van deze al eeuwen herhaalde woorden heeft men samengevoegd en daarmee de naam toegekend aan die plek des onheils. 

 

Nu in de moderne wereld denken wij de formule gevonden te hebben om op specifieke wijze door het bos te glippen om de entiteiten die zich manifesteren te kunnen aanschouwen. Als jij durft mee te gaan wees dan getuige van een waar ritueel offer in een bezeten kasteel, gebouwd om de poort naar de hel, waarin talloze dode ridders vastzitten als slaven onder diepe vrees voor hun gehoornde heerser. Of misschien zie je de verstotenen in een vergeetput geslingerd die er alleen maar uit kunnen komen door jou hun plek in de put te laten innemen, aanschouw je weeskinderen in de vleesmolen gegooid worden door een hongerige heks, raak je gehypnotiseerd in het Rijk der betoverende lichtjes, word je gevangen door betoverde spinnen die je naar hun web lonken om alles dat leeft te verzwalken, verblijf je bij heksen dansend om hun vreemde soepje in de heksenketel en ontmoet je psychopaten die ontsnapt zijn uit inrichtingen en met kettingzagen gehakt van iedereen willen maken!!! Wij weten niet welke entiteiten zich zullen manifesteren en welke niet. Wellicht dat een nachtelijke sceance meer duidelijkheid kan geven over het aanwezige gespuis.

 

Een tocht die je niet snel vergeten zal en waar de entiteiten je in je slaap nog lang trachten lastig te vallen. Lach maar nu je nog kan... 

Hoop maar dat je niet verdwaald of verstrikt raakt in duivels geconstrueerde netwerken en op de 'gebaande' paden kan blijven om uit het bos te ontsnappen.

 

Als je er ooit uit komt...

g deze tekst door informatie over jou en je bedrijf of voeg informatie toe die handig zal zijn voor je klanten.